Вісник Львівського університету. Серія філософські науки – це збірник наукових праць, у якому публікуються актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку.

Рік заснування: 2008

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1877 від 30.05.2024 року

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Фахова реєстрація: На підставі Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4) журнал «Вісник Львівського університету. Серія філософські науки» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 033. Філософія.

ISSN: 2078-6999 (Print) 2664-6129 (Online)

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Вісник Львівського університету. Серія філософські науки

Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International (Республіка Польща)

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

У Віснику публікуються статті на актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного і соціально-культурного світу людини, її свободи і самовираження в динамічній дійсності.

Збірник інформує і про події наукового життя в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з філософсько-політологічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою редакційна колегія видання.