Вісник Львівського університету. Серія філософські науки №20

Титул

Зміст

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Анатолій Єрмоленко КОРЕЛЯЦІЯ КУЛЬТУРИ І ЦИВІЛІЗАЦІЇ В СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Ярослав Пасько ПОСТКОЛОНІАЛЬНА СУПЕРЕЧНІСТЬ: ЦІННІСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЧИ ПОСТРАДЯНСЬКА СТАГНАЦІЯ?

Джон Озолінс ФІЛОСОФІЯ І КУЛЬТУРА: МІРКУВАННЯ ПРО ГЛОБАЛЬНІ КРИЗИ (ENG) частина ІІ

Марія Братасюк HOMO SOVIETICUS ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ТИП ЛЮДИНИ (за творчістю С. Алексієвич)

Віктор Ворніков КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ, ЕТИКА Й ЕСТЕТИКА

Ірина Пухта ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У ПОСТАНТРОПОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Юрій Ходанич МИЛОСЕРДЯ НА ТЛІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗМУ

Наталія Зайцева СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ЗАСАДИ АРХЕТИПУ В ПРОСТОРІ МЕНТАЛІТЕТУ

Яніна Пруденко “ІНША ЕСТЕТИКА” ЯК “ПОЗАКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР”. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РАДЯНСЬКИХ ЕСТЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ярослав Москвін МОРАЛЬНІ ДИСКУСІЇ НАВКОЛО ЛІТЕРАТУРИ НА ПРИКЛАДІ О. ВАЙЛЬДА ТА ДЖ. Д. СЕЛІНДЖЕРА

Марія Лігус ПЕРФОРМАНС ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС (ENG)

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Андрій Гнатів ВУАЛЬ “КІНЦЯ МЕТАФІЗИКИ” ЗА ЖАНОМ-ЛЮКОМ МАРІОНОМ. НЕОЗНАЧЕНИЙ НАДЛИШОК ТА НАСИЧЕНІСТЬ У ФЕНОМЕНОЛОГІЇ (ENG)

Максим Колісник ФІЛОСОФСЬКІ ДЖЕРЕЛА ПОЛОЖЕНЬ ДРУГОГО ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ