Вісник Львівського університету. Серія філософські науки №28

Титул

Зміст

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Євген Ланюк СВОБОДА В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЯТИВНОЇ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ВІД «ФОРДИЗМУ» ДО «ПОСТФОРДИЗМУ»

Ніна Авер’янова, Тетяна Воропаєва УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА ЯК ПОЛІСУБ’ЄКТНА, СКЛАДНООРГАНІЗОВАНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Ореста Лосик МОДЕРНІСТЬ ЯК НАСТАНОВА СУЧАСНОСТІ

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Юлія Доброносова РОЗМАЇТТЯ МОВНИХ ІГОР ЯК ПРОЯВ МЕДІАМЕРЕЖЕВОЇ СПЕЦИФІКИ ЕПІСТОЛЯРНОГО ДИСКУРСУ ВАСИЛЯ СТУСА

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Галина Коротіч ФІЛОСОФІЯ ТЕХНІКИ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА

Оксана Шеремета ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЛІБЕРАЛІЗМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ У ДОСЛІДЖЕННІ М. КОНРАДА

ФІЛОСОФСЬКА СЕМІОТИКА

Ганна Горохолинська ВАРІАТИВНА РЕЛЕВАНТНІСТЬ У СЕМАНТИЧНОМУ ЗОБРАЖЕННЯ КОНЕЙ НА ІКОНАХ СЮЖЕТУ РІЗДВА ХРИСТОВОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНАНТ КУЛЬТУРНО-МЕНТАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

ЕТИКА

Олександра Стебельська ПРИРОДА ДОВІРИ: ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Дар’я Пучкова РИЗИКОВИЙ ДИНАМІЗМ РАЦІОНАЛЬНОСТІ: МОДИФІКАЦІЯ, АБСОЛЮТИЗАЦІЯ, ПЛЮРАЛІЗАЦІЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ

ФІЛОСОФІЯ МОВИ (ЛІНГВІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ) І СЕМІОТИКА

Леся Левченко ЯВИЩЕ АВТОРЕФЕРЕНЦІЇ У ПРИРОДНІЙ МОВІ: ЙОГО МЕЖІ І ВИДИ

Pavlo Sodomora THE PHENOMENON OF TRANSLATION CONTINUITY AS AN ATTEMPT TO UNDERSTAND ORIGINAL TEXTS